information

  • Owner of rights: Tamar Hass
  • Email: hasstami@gmail.com
  • Telephone:(972-2) 561-8171

התבוננות ובינה

01/09/2007, בית האמנים ירושלים


בשנת 1945 מגיע יהושע הס לראשונה לירושלים. מהר הצופים נגלית לפניו העיר "בכל הודה והדרה, באור הבוקר החם והמלטף של הקרניים הראשונות של השמש הכל כך נדיבה של פלשתינה…" כך הוא כותב לאירופה. .. והוא ממשיך לתאר וכותב "זו העיר הצפופה בין החומות העתיקות, חמורות הסבר, השומרות על העיר העתיקה בקנאות במשך מאות השנים. הכניסה אל העיר אפשרית רק דרך השערים המונומנטליים". תאור ראשוני זה כבר מגדיר את עמדתו של העולה החדש, הניצול שהגיע מאירופה, כמשקיף מבחוץ אל מול ירושלים.

יהושע נולד בבלגיה בשנת 1921 להוריו יעקב ולובה שהיגרו מפולין. מאז ילדותו באנטוורפן שאף להגיע לישראל. לקראת סופה של מלחמת העולם השניה ולאחר ניסיונות בריחה רבים הוא מצליח ,שריד יחידי ממשפחתו, להגיע לארץ בשלהי שנת 1944.

שנים רבות חי יהושע בצפון הארץ ליד הים, אך תמיד נמשך לירושלים, ב-1983 הוא שב לגור בה. שוב, כמו יהושע המקראי מול חומות הארץ, הוא עומד מול חומות העיר העתיקה והמדרונות שמסביבה ומביט מוקסם. בסיוריו הרגליים הוא מחפש זווית מתאימה, מקום טוב ומוצל. שם הוא יושב על כסא הציירים הקטן. עיניו רואות גופו חש ואפו נושם את המראות, זהו דו שיח עם הטבע, אותו הוא מעביר, בתנועות מכחול ברורות וחד פעמיות בצבעי מים, אל הנייר.

בתערוכה זו מוצגות עבודות אקוורל מן השנים האחרונות לעבודתו בירושלים 1983 עד 2003.


ירושלים: מראות נוף

15/10/2006, תאטרון ירושלים


על התערוכה - ARTISP